Obhajoba dizertačnej práce

Kategória:
Verejné
Dátum:
21. august 2020 08:00 - 12:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                     21. augusta 2020 o 08:00 hod.
Miesto konania:
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, miestnosť č. 221, PF  UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program a odbor:
didaktika anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorand: Mgr. Klaudia PAULIKOVÁ, denná forma štúdia
Názov dizertačnej práce:
Development of Communicative Competences in English Lessons at Primary Schools
Školiteľ:doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. – PF UKF Nitra
 
 

Všetky termíny:

  • 21. august 2020 08:00 - 12:00
 

Powered by iCagenda