Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
27. august 2019 08:30 - 11:30
Študijný odbor: študijný program: forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika odborných technických predmetov : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť 112, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 27. augusta 2019 o 8,30 hod.
Piotr Paweł Migo
„Využitie humanoidného robota v technickom vzdelávaní“
Študijný odbor: študijný program: forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika technických predmetov : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť 112, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 27. augusta 2019 o 10,30 hod.
Mgr. Peter Hodál
„Dištančné vzdelávanie v prostredí priemyselnej výrobnej praxe“
 
 

Všetky termíny:

  • 27. august 2019 08:30 - 11:30
 

Powered by iCagenda