Inovatívne trendy v odborových didaktikách

Kategória:
Verejné
Dátum:
21. november 2018
Príloha
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujem si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní, ktorá sa koná v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 21. novembra 2018.
 
Vedecká konferencia už druhý rok vytvára priestor pre transdisciplinárnu vedeckú diskusiu odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných a jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia a možnostiach jeho rozvíjania v procese vyučovania. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších zistení odborovo-didaktických výskumov a skúseností z aplikácie stratégií kritického a tvorivého myslenia v pedagogickej praxi.
Budem rada, ak prijmete pozvanie a obohatíte tým náš okruh diskutujúcich v pléne, v jednotlivých sekciách alebo workshopoch. Želám Vám vedecký, odborný a intelektuálny zážitok pri stretnutí s osobnosťami jednotlivých odborových didaktík.
V mene organizátorov konferencie Jana Duchovičová
 
PRAX V CENTRE farba

 
 
 
 

Všetky termíny:

  • 21. november 2018
 

Powered by iCagenda