Verejná obhajoba dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
23. august 2017 09:00 - 15:00

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, č. dv. 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2017 o 9,00 hod.
Mgr. Eva LÖRINCZOVÁ
„Sociálne kompetencie žiakov v inkluzívnom vzdelávaní“ autoreferát


Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, č. dv. 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2017 o 11,00 hod.
Mgr. Lucia FOGLOVÁ
„Self-efficacy a subjektívna pohoda ako determinanty školskej úspešnosti žiakov“ autoreferát


Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.4 Pedagogika : pedagogika : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, č. dv. 307, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2017 o 13,00 hod.
PaedDr. Diana BORBÉLYOVÁ
„Utváranie školského prostredia v kontexte adaptácie žiaka na začiatočné vyučovanie“ autoreferát


S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 23. august 2017 09:00 - 15:00
 

Powered by iCagenda