Verejná obhajoba dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
23. august 2017 09:00 - 15:00

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, č. dv. 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2017 o 9,00 hod.
Mgr. Žaneta TULINSKÁ RYBANSKÁ
„Motivational Strategies and Techniques of Teaching English as a Foreign Language at Primary Schools“ autoreferát


Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, č. dv. 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2017 o 11,00 hod.
Mgr. Zuzana ŠIMKOVÁ
„Developing Additive Bilingualism of Very Young Learners of English“ autoreferát


Študijný odbor : študijný program : forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika : didaktika anglického jazyka a literatúry : externá
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, č. dv. 221, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2017 o 13,00 hod.
Mgr. Anna HURAJOVÁ
„Contribution of CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology to the development of language competence of students of secondary school“ autoreferát

 

S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 23. august 2017 09:00 - 15:00
 

Powered by iCagenda