Direkt

Rozvoj transregionálnej informačnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie a znalostnú ekonomiku

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF je zapojená do medzinárodného projektu Erasmus+ Rozvoj transregionálnej informačnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie a znalostnú ekonomiku (DIREKT). Pracovníci katedry sa spolu s kolegami z Írska a Nemecka ako experti zabezpečujú edukačnú časť projektu.

Do projektu je zapojených 14 zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií. Hlavným cieľom je rozvoj a zlepšenie vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na študentov, mladých vedeckých pracovníkov a učiteľov s cieľom rozvinúť ich informačnú gramotnosť a akademické písanie v angličtine. Tento cieľ vychádza z Bolonského procesu v snahe zaviesť kompetencie v informačnej gramotnosti do vzdelávacích programov (bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium) a podporiť rozvoj celoživotného vzdelávania v spoločnosti.

Konkrétne ciele projektu:

Vývoj programu informačnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie a jeho využitie vo vzdelávacích programoch

Vývoj inovatívnych online modulov informačnej gramotnosti

Harmonizácia programov informačnej gramotnosti s takýmito programami v Európskej únii

Budovanie kapacít pre strategické plánovanie a realizáciu programov informačnej gramotnosti v inštitúciách vyššieho vzdelávania

Vývoj politiky informačnej gramotnosti, jej ciele a predpisy

Koordinátor z Európskej únie:

Limerick Institute of Technology, Ireland

Partneri

Technische Universitat Dresden (TUD);
Limerick Institute of Technology (LIT);
Paul Francis East representing The Pyramid Group (TPG);
Constantine the Philosopher University (UKF);
Ogarev Mordovia State University (MRSU);
Far Eastern Federal University (FEFU);
Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU);
Petrozavodsk State University (PetrSU);
Al-Farabi Kazak National University (KazNU);
Seifullin Kazakh Agrotechnical University (KATU);
A. Baitursinov Kostanay State University (A. Baitursinov KSU);
Beijing Institute of Technology (BIT);
Northwestern Polytechnical University (NPU);
Nanjing University of Science and Technology (NUST);
Non-for-profit Partnership National Electronic-Information Consortium (NEICON).