ZÁPIS študentov na akademický rok 2022/23

Milé študentky, milí študenti,
milé uchádzačky, milí uchádzači,
 
PF UKF v Nitre informuje, že ZÁPIS študentov na akademický rok 2022/2023 budú prebiehať podľa pokynov:
 
 
 

Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je plánovaný od 12. septembra 2022.