Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Mauzóleum obetí rýchlej módy od nášho študenta

Inštaláciou s dĺžkou 13 metrov a výškou okolo 2 metrov vzdáva autor úctu 1 138 obetiam, ktoré zahynuli pri páde textilnej továrne Rana Plaza v Bangladéši. Objekt s názvom „1 138 – výstava mauzólea obetí rýchlej módy“, ktorý v rámci voľnej tvorby vytvoril študent našej fakulty,

ČÍTAJTE VIAC

Ocenenie pre pracovníčku katedry pedagogiky

Doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získala ocenenie za odbornú spoluprácu pri rozvoji lesnej pedagogiky na Slovensku. Ocenenie si prevzala na medzinárodnej konferencii 20 rokov lesnej pedagogiky na

ČÍTAJTE VIAC

Usmernenie k organizácii výučby na PF od 27.9.2021

Metodické usmernenie k príkazu rektora UKF v Nitre č. 30/2021 - Opatrenia na UKF v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia covid-19 na akademický rok 2021/2022 na PF UKF v Nitre
(aktualizácia k 23.9.2021) 
S cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia pred nekontrolovaným

ČÍTAJTE VIAC

Učiteľom bližšie predstavili lesnú pedagogiku

Riešenie výskumnej úlohy APVV 18-0484 Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii, ktorej riešiteľský tím je z Katedry pedagogiky PF UKF pod vedením doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD., umožnilo uskutočniť

ČÍTAJTE VIAC

Excelentný projekt Pedagogickej fakulty UKF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt Pedagogickej fakulty APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 vo

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem