Koordinátori Erasmus+ v Rakúsku

Zástupcovia vysokých škôl sú združení v rámci siete NETT – NET(T)work for Education and Teacher training. Ide o sieť zástupcov vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov, ktorí v rámci programu LLP/Erasmus podporujú ideu internacionalizmu v podmienkach prípravy budúcich učiteľov a v konečnom dôsledku skvalitňovanie ich vysokoškolskej prípravy a výchovnovzdelávacích systémov v Európe. Asociácia je primárne orientovaná na posilnenie a rozširovanie možností výmenných stáží študentov, pedagógov a koordinátorov programu ERASMUS+, ako i hľadanie alternatívnych podôb zahraničných stáží a spoločných aktivít, napr. prostredníctvom Blended Intensive Programs. Tieto programy umožňujú zahraničné mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická a virtuálna účasť na aktivitách programu, online vzdelávacia spolupráca a internacionálne tímové vyučovanie. Vo všetkých aktivitách siete NETT je ústredným zámerom príprava učiteľov v najširšom slova zmysle.
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem