Dodatočné prijímacie konanie

na vybrané študijné programy

 

Bakalárske

Magisterské

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

Odovzdávanie Ceny dekana PF UKF za rok 2022

Dekan a predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej VR PF UKF) doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., pri príležitosti konania zasadnutia VR PF UKF dňa 1. júna 2023 udelil Cenu dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa za rok 2022 zamestnancom a doktorandom PF UKF v Nitre na základe návrhu odbornej komisie na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre za rok 2022 zo dňa 10. mája 2023 a v súlade s platným Štatútom Ceny dekana PF UKF v Nitre.
 
Viac na www.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem