ŠVOUČ v duchu ochrany životného prostredia

4. mája 2023 sa uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ktoré sa realizovalo v rámci 21. ročníka Nitrianskych univerzitných dní, 18. apríla – 5. mája 2023. Na výzvu zverejnenú na webe katedry zareagovala prihláškou iba jedna študentka, Bc. Bianka Pástorová, študentka 1. ročníka magisterského stupňa štúdia v študijnom programe učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo psychológie, ňou predložená práca, ktorej obhajoba sa uskutočnila pred trojčlennou porotou v zložení: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., – predsedníčka, PaedDr. Janka Satková, PhD., a Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., – členovia, a skupinou študentov 1. ročníka magisterského stupňa štúdia v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii a výtvarná edukácia, podnietila účastníkov ku konštruktívnej diskusii.
 
viac na www.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem