Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Učiteľom bližšie predstavili lesnú pedagogiku

Riešenie výskumnej úlohy APVV 18-0484 Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii, ktorej riešiteľský tím je z Katedry pedagogiky PF UKF pod vedením doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD., umožnilo uskutočniť učiteľkám materských škôl z celého Slovenska ďalší vedecko-odborný seminár. Podujatie sa konalo v dňoch 9. – 10. septembra 2021 v Betliari v NP Slovenský kras, záštitu nad ním prevzal dekan PF UKF v Nitre, doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., a vzniklo vďaka spolupráci riešiteľského tímu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, organizácie SV OMEP a tiež Národného lesníckeho centra vo Zvolene (NLC), ktoré je zároveň partnerom pri riešení tejto výskumnej úlohy.
 
Viac na www.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem