Dodatočné prijímacie konanie 2021/22

Dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na akademický rok 2021/2022
Dôležité termíny:
podanie prihlášky v druhom kole prijímacieho konania do 15. augusta 2021
 
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium 
Podmienky prijatia na magisterské štúdium

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 len ONLINE

 
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (3-ROČNÉ ŠTÚDIUM):
Andragogika
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo praktickej prípravy
Výtvarná edukácia
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov na PF:
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
- učiteľstvo techniky v kombinácii
- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii;
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov s ďalšími fakultami UKF:
- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
- učiteľstvo techniky v kombinácii
- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii;
   a jedného z predmetov:
    -  biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu,
 
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA (4-ROČNÉ ŠTÚDIUM):
Pedagogika a vychovávateľstvo
Učiteľstvo praktickej prípravy

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 len ONLINE

 
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (2-ROČNÉ ŠTÚDIUM):
Andragogika
Pedagogika a vychovávateľstvo
Šport a rekreácia
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo techniky
Výtvarná edukácia
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov na PF:
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
- učiteľstvo techniky v kombinácii
- učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii;
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov s ďalšími fakultami UKF:
- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
- učiteľstvo techniky v kombinácii
- učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
      - biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu,
 
 
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA (3-ROČNÉ ŠTÚDIUM):
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - poradenstvo
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem