Záverečné práce a štátne skúšky na PF UKF v AR 2020/2021

Záverečné práce odovzdávajú študenti PF UKF v Nitre v tomto akademickom roku výlučne iba elektronicky, vložením práce do AIS,  najneskôr do 17.4.2021.
 
Zadanie si študent generuje z AIS a do záverečnej práce vkladá bez podpisu vedúceho školiaceho pracoviska. Licenčná zmluva k záverečnej práci ako i potvrdenie o vložení práce do ais sa vytvárajú iba elektronicky (v ais).
Postup, ako vložiť záverečnú prácu do AIS nájdete na www.pf.ukf.sk
 
Štátne skúšky sa na PF UKF v Nitre budú realizovať dištančnou formou prostredníctvom videokonferečného systému  https://meet.ukf.sk/
Na jednotlivé predmety štátnej skúšky sa študent prihlasuje v AIS a to najneskôr do konca skúškového obdobia:
Študenti bakalárskeho štúdia:    do 15. mája 2021
Študenti magisterského štúdia:  do 07. mája 2021
Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť iba študent, ktorý splnil podmienky štúdia definované študijným plánom, t.j. predpísaný počet kreditov v jednotlivých blokoch študijného plánu.  Po splnení všetkých povinností zaraďuje prihlásených študentov na konkrétny termín, do konkrétnej komisie a na konkrétny čas štátnej skúšky študijné oddelenie.
V Nitre, 12.4.2021                                                                                                   doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
                                                                                                                                         prodekanka  pre vzdelávani
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem