Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Výstava študentských prác Audit 2020/2021

V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa v akademickom roku 2020/2021 konal dňa 11.2.2021, ponúkla Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF ako súčasť programu online výstavu. Výstava obsahovala najlepšie zo študentských výtvarných prác, ktoré vznikli počas zimného semestra akademického roka 2020/2021.
Kurátorom výstavy bol, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, doc. Mgr. Jozef Baus, ktorého kurátorský text, uverejnený pod prezentáciou výstavy, uvádzame:
„Vážení návštevníci našej výstavy a zvlášť záujemcovia o štúdium na našej katedre!
Zo známych dôvodov sme sa rozhodli prezentovať prácu našich študentov a ich pedagógov, ktorú spoločne vytvorili počas zimného semestra 2020, vo virtuálnej galérii. Napriek tomu, že sa náš tohtoročný Audit, tak sa totiž tradične nazýva táto výročná prehliadka, z galérie Univerzum premiestnil, zostáva súčasťou Dňa otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zároveň aktuálnou prehliadkou najlepších študentských prác ostatného semestra. Popis virtuálnej prehliadky vás zrozumiteľne informuje o jednotlivých názvoch predmetov, ročníkoch v ktorých sa vyučujú, pod vedením ktorých pedagógov výuka prebehla, až vás privedie ku konkrétnej práci a jej autorovi - študentovi.
Celospoločenská online komunikácia sprevádzala aj náš vyučovací proces, ktorý je obzvlášť charakteristický osobným kontaktom a dialógom pri korekciách praktických disciplín. Priestor vizuálneho sveta je nasýtený imagináciou a kreativitou, podobne ako jeho aktéri. Svedčil o tom pohľad do rozhádzaných študentských izieb, obývačiek, kuchýň, zmenených na provizórne ateliéry, kde sa bez akejkoľvek praktickej skúsenosti snažili študenti polievkovými lyžicami odtlačiť veľkoplošné grafiky. Originálnu keramickú hlinu nahradil „špeciálny“ modelovací materiál starých materí – cesto. V digitálnom prostredí museli študenti vymeniť komerčné softvéry, ktoré ponúka škola, za bezplatné voľne dostupné náhrady. Pohľad na maľujúcich pedagógov v online priestore, vysvetľujúcich maliarske a kresliarske postupy bol tiež oživením. Verím, že študenti aj pedagógovia v daných podmienkach urobili maximum práce, za čo im patrí poďakovanie.
Dnes vidíme, ako je tá minulá každodennosť našich stretnutí vzácna a ako si ju musíme ceniť. Prajem všetkým príjemnú prehliadku a tešíme sa na stretnutie v škole.“
Z pozície vedúcej katedry, pozorovateľky - účastníčky niekoľkých „prieskumov“ (hodnotení študentských prác viacčlennou komisiu pedagógov vyučujúcich praktické disciplíny, ktoré sa na našej katedre zaužívalo ako výborný spôsob objektivizácie hodnotenia prác a zároveň oboznámenia sa pedagógov ale aj študentov s výtvarnou tvorbou na iných predmetoch), ako aj z pozície nadšenej návštevníčky všetkých predchádzajúcich výstav s názvom Audit, môžem konštatovať, že napriek novému, nevyskúšanému, neštandardnému online vyučovaniu, ktorého správne postupy sa neraz kreovali priamo počas vyučovacieho procesu, nebadať na úrovni prác žiadnu zmenu k horšiemu. Naopak, použitie nových postupov a materiálov, napriek tomu, že boli často „len“ východiskom z núdze, vznikol nový priestor pre rozvoj kreativity. Tento priestor bol podporený skutočným priestorom študentských izieb, domácich, privátnych či internátnych, ktoré poskytovali domáce pohodlie, ale priniesli so sebou aj nutnosť tvorivo riešiť problémy vzniknuté nedostatkom miesta, materiálu, zlyhaním techniky, spracovávaním úplne iných podnetov, hľadaním nových možností funkčnej komunikácie a pod.
Od niektorých študentov som sa dozvedela, že spoločnosť spolužiakov pri práci považujú za inšpiratívnu a zábavnú, že na videu nevidno úplne všetky detaily práce pedagóga, a že často by potrebovali, aby sa im pedagóg individuálne venoval hlavne pri skúšaní úplne nových postupov (tkanie). Na druhej strane majú viac času (ale často aj viac úloh), nemusia nosiť ťažké výtvarné potreby.
Samozrejme, online vyučovanie nie je v praktických disciplínach jednoduché, avšak z výtvarných prác je zjavné, že všetci, pedagógovia aj študenti, boli schopní, ale hlavne ochotní, všetky prekážky prekonať a výsledkom je hodnotná výstava, ktorá je tentoraz prístupná oveľa väčšiemu množstvu návštevníkov.

Výstava je stále dostupná na webovom sídle KVTV, v kategórii DOD: http://www.kvtv.pf.ukf.sk/dod
Text: PaedDr. Janka Satková, PhD., vedúca KVTV PF UKF
Foto: http://www.kvtv.pf.ukf.sk/dod
1 KVTV DOD
2 KVTV DOD
3 KVTV DOD
4 KVTV DOD
5 KVTV DOD
6 KVTV DOD
7 KVTV DOD
8 KVTV DOD

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem