CLIL – HET projekt internacionalizácie vysokých škôl

V dňoch 11.-12.3.2021 sa uskutočnil medzinárodný seminár s názvom ESP and CLIL – Current Drivers of HEI Internationalisation. Tento seminár sa konal ako výstup z Vyšehradského projektu CLIL – HET, ktorý sa zaoberá zavádzaním metodiky CLIL na vysokých školách. Jeho spoluriešiteľkou je aj členka katedry KLIŠ PF UKF v Nitre Mgr. Elena Kováčiková, PhD. Ako expert na CLIL a didaktiku AJ sa podieľala nielen na organizácii a príprave tohto online semináru ale aj na tvorbe didaktických materiálov pre vysokoškolských učiteľov, ktorí sa rozhodnú vyučovať svoje odborné predmety v anglickom jazyku. Prvý deň sa podujatia zúčastnili v online priestore účastníci z Rakúska, Srbska, Albánska, Japonska, USA, ČR, Srbska, Maďarska, Čiech a Slovenska. V nasledujúci deň sa diskusia viedla v rámci projektových úloh a prezentácií odborných učiteľov vysokých škôl, ktorí začínajú učiť svoje predmety v cudzom jazyku. Koordinátorom projektu je STU, MTF so sídlom v Trnave.
Viac informácii o projekte, seminári ako aj samotné didaktické materiály pre univerzitných pedagógov je možné nájsť na stránke https://clil-het.eu/.
Autor textu: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Zdroj obrázku: https://clil-het.eu/
 

CLIL seminár

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem