Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Ponožková výzva

V nedeľu 21. marca sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromozómu. V tomto roku sa Svetový deň Downovho syndrómu niesol v znamení  „Spojenie“ (#CONNECT). Symbolizuje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami.
Tradičnou iniciatívou v rámci Svetového dňa Downovho sydrómu je Ponožková výzva.  Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky.
 
V čase pandémie sa Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre zapojila do Svetového dňa Downovho syndrómu, a to na podnet garanta študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, doc. PaedDr. E. Žovinca, PhD.
Na facebookovej stránke Katedry pedagogiky sme zverejnili podnet na zapojenie sa do Ponožkovej výzvy zdieľaním fotografií s obutými rozdielnymi ponožkami. Do online výzvy sa na sociálnej sieti zapojili mnohí vyučujúci a študenti, ktorí tak vyjadrili spojenie a solidaritu s ľuďmi s Downovým syndrómom.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí svojimi príspevkami vyjadrili akceptáciu, že inakosť je normálna a patrí do nášho života aj v čase pandémie.
doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.
Bc. Karolína Kudlová
plagat DS
IMG 1832

IMG 1842

studentky bSPE

studentky mSPE

foto DS

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem