Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Navždy nás opustila muzikologička a externá pedagogička Katedry hudby PF UKF Irena Medňanská

Pedagogická fakulta UKF s ľútosťou prijala smutnú správu o úmrtí muzikologičky, publicistky a pedagogičky Ireny Medňanskej, ktorá nás navždy opustila vo veku 70 rokov dňa 31. decembra 2020.
Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., významná osobnosť hudobnej pedagogiky v slovenskom aj medzinárodnom kontexte, externá pedagogička Katedry hudby PF UKF pôsobila na všetkých typoch umeleckého školstva: na základnej umeleckej škole, na Konzervatóriu v Žiline, na učiteľských fakultách, katedrách hudby v Nitre, Žiline a najdlhšie v Prešove. V Prešove bola v rokoch 1993 – 2009 vedúcou katedry a v rokoch 1994 – 1997 aj prodekankou pre zahraničné vzťahy. Počas svojej profesionálnej kariéry sa popri vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti sa venovala aj organizátorskej a manažérskej činnosti v oblasti hudobného umenia. V rokoch 1988 – 1991 zastávala funkciu riaditeľky Štátnej filharmónie Košice.
Profesorka Irena Medňanská bola autorkou či spoluautorkou viacerých knižných publikácií, vedeckých a odborných štúdií v zahraničí a doma, recenzií monografií, publikácií, kritiky z festivalov a koncertov, odborných prekladov z nemeckého jazyka, expertíznych správ a populárno-vedeckých článkov. K rozvoju našej fakulty, univerzity významne prispela ako dlhoročná externá pedagogička Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF a členka odborovej komisie doktorandského študijného programu pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem