Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Ocenené video  v rámci študentskej videosúťaže Spropaguj svoju katedru/svoj študijný program na PF UKF

Na základe výzvy študentskej videosúťaže, vyhlásenej PF UKF a  zverejnenej 1. októbra 2020 na tvorbu krátkych videí na propagovanie svojej katedry alebo svojho študijného programu, do súťaže v súlade so zverejnenými podmienkami bolo zaslané 1 video.
Autori videa, študentky študijného programu Pedagogika a vychovávateľstvo zPed15m -  
Bc. Romana Dúžeková, Bc. Alexandra Turianová, Bc. Silvia Turianová, ktoré vytvorili zaujímavé video s časovým rozsahom 1 minúta 34 sekúnd, budú ocenené mimoriadnym štipendiom.
Video zverejníme na webe k online dňu otvorených dverí PF UKF dňa 26.11.2020.
 
Text: Doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF
 
Ocenené video
perex
 
autori: Bc. R. Dúžeková, Bc. A. Turianová, Bc. S. Turianová

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem