Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Navždy nás opustila kolegyňa Mgr. Ivana Štefančíková, PhD.

14. novembra 2020 vo veku 46 rokov nás navždy opustila kolegyňa Ivana Štefančíková, členka Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre. Posledná rozlúčka s ňou sa bude konať 19.11.2020 o 13:00 hod. v Krematóriu v Nitre na Cabajskej ceste.
Ivana Štefančíková sa narodila 11. júla 1974 v Nitre. Po maturite na gymnáziu v Nitre (1988 – 1992) absolvovala štúdium odboru Anglický jazyk a nemecký jazyk, ktoré ukončila v roku 1997 na Fakulte humanitných vied UKF v Nitre. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila v tom istom roku na novovzniknutú Katedru cudzích jazykov na PF UKF v Nitre. Hodnosť PhD. získala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vo vednom odbore Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín; špecializácia: Anglický jazyk. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2007.
Jej viac ako dvadsaťročné pôsobenie na katedre sa spájalo s vyučovaním britskej, detskej literatúry a metodickej práce s detskou knihou. Ivka Štefančíková sa vyznačovala veľkou kreativitou, ktorú dokázala znamenite aplikovať v práci so študentmi v rámci predmetov Kreatívne písanie, Kreatívne činnosti a Základy výtvarnej kultúry v anglofónnych krajinách.
Svoju tvorivosť uplatnila taktiež pri organizácii rôznych podujatí a exkurzií katedry, počas ktorých v úzkej spolupráci so študentmi vytvorili jedinečné akcie a spoločné diela, na ktoré mnohí študenti a absolventi doteraz spomínajú.
V posledných rokoch sa vedecky a pedagogicky venovala najmä prepojeniu literatúry a výtvarného umenia. Motivovala študentov hľadať vzájomné vzťahy medzi výtvarným umením a literatúrou jednotlivých období. Túto tému mala rozpracovanú v rámci habilitačnej práce, ktorú, bohužiaľ, už nestihla dokončiť.
Počas celého svojho profesijného pôsobenia výrazne prispela k rozvoju katedry množstvom kvalitných publikačných výstupov. Absolvovala niekoľko zahraničných mobilít a bola členkou viacerých výskumných projektov.
Odchodom Ivky Štefančíkovej strácame významnú osobnosť Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, ako aj priateľku, skvelú kolegyňu a pedagogičku.
 
Česť jej pamiatke!

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem