Prevzatie dokladov absolventmi

PF UKF informuje, že potvrdenie o ukončení štúdia bude úspešným absolventom doručené poštou.
V AR 2019/2020 sa slávnostné promócie absolventov neuskutočnia.
Doklady o štúdiu (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške) si môžu úspešní absolventi osobne,
prevziať v priestoroch PF UKF v Nitre Dražovská 4, Nitra, učebňa DRB 150 (D-1) podľa nasledovného harmonogramu:
 
Mgr. štúdium
15. 7. 2020  o 9:00  - absolventi denných učiteľských študijných programov v kombinácii;
15. 7. 2020  o 11:00  - absolventi všetkých externých  študijných programov,
16. 7. 2020  o 9:00 - absolventi denných študijných programov  andragogika, anglický jazyk a kultúra, hudba a zvukový dizajn, pedagogika a vychovávateľstvo, šport a rekreácia, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, učiteľstvo anglického jazyka, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, učiteľstvo techniky;
 
Bc. štúdium
21. 7. 2020  o 9:00 - absolventi denných učiteľských študijných programov v kombinácii;
21. 7. 2020 o 11:00 - absolventi všetkých externých študijných programov;
22. 7. 2020 o 9:00 - absolventi denných študijných programov: andragogika, anglický jazyk a kultúra, hudba a zvukový dizajn, pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia, šport a rekreácia, učiteľstvo anglického jazyka, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy;
22. 7. 2020 o 12:00 - absolventi denného študijného programu predškolská a elementárna pedagogika.
*(pozn. priniesť si vlastné pero, rúško)
 
Absolventom, ktorí nevyužijú možnosť osobného prevzatia dokladov o štúdiu, budú doručené Slovenskou poštou ako doporučená zásielka do vlastných rúk na adresu trvalého bydliska.
 

 DSC0232 DSC0243

109572347 742406836331145 6539002727455060365 n

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem