Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Nezaháľajú ani napriek stále platným opatreniam

Doktorandky z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF Mgr. Natália Kováčová a Mgr. Monika Czaková sa zúčastnili so svojím príspevkom na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii Scientia Movens 2020.
 
Vzhľadom na stále platné opatrenia pre pandémiu COVID-19 sa konferencia konala online na Fakulte tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Prahe pod záštitou dekanky doc. MUDr. Evy Kohlíkovej, CSc., a hlavného organizátora doc. PhDr. Jiří Suchého, PhD.
konferencia FTVS scientia
V siedmich sekciách (Športový tréning, Biomedicína, Spoločensko-vedná sekcia, Výskumné projekty, Anglická sekcia, Diplomové a bakalárske práce, Aplikované pohybové aktivity) prezentovalo svoje práce celkovo 41 študentov. Naše doktorandky pripravili svoje vystúpenie v akademickom prostredí UKF. Príspevok s názvom Share of Athletics Disciplines on the Avarage Sports Performance in the Decathlon with 8282 Point Value bol odprednášaný Mgr. Natáliou Kováčovou v Anglickej a biomedicínskej sekcii, ktorú lektorovali prof. Ing. Václav Bunc, CSc., prof. MUDr. Jan Heller, CSc., a doc. PaedDr. Dagmara Pavlů, PhD.
Najlepšie príspevky budú publikované v zahraničnom časopise Česká kinantropológia.
konferencia kovacova  konferencia TV kovacova
Doktorandkám ďakujeme za medzinárodnú reprezentáciu.
Text a foto: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., školiteľ doktorandiek, PF – Katedra telesnej výchovy a športu

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem