Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Dodatočné prijímacie konanie na PF UKF v Nitre

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia s termínom podania prihlášky do 15.augusta 2020
 

 
 
Bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia: 
 • Anglický jazyk a kultúra
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Hudba a zvukový dizajn
 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo techniky
 • Výtvarná edukácia
 • Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii predmetov: anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie
 • Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii predmetu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie a jedného z predmetov:
  • biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúry, výchova k občianstvu,
Bakalárske študijné programy v externej forme štúdia:
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Magisterské študijné programy v dennej forme štúdia:
 • Andragogika
 • Anglický jazyk a kultúra
 • Hudba a zvukový dizajn
 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo hudobného umenia
 • Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
 • Učiteľstvo techniky
 • Výtvarná edukácia
 • Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii predmetov: anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, telesná výchova, technika, výtvarné umenie
 • Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii predmetu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, telesná výchova, technika, výtvarné umenie a jedného z predmetov:
  • biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúry, výchova k občianstvu,
Magisterské študijné programy v externej forme štúdia:
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

 

 
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem