Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

UKF upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že sa posúva termín odovzdania záverečnej práce o dva týždne. Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky prostredníctvom AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení.
 

Informácia o zmene termínu a spôsobu odovzdania záverečných prác sa vzťahuje aj na účastníkov ďalšieho vzdelávania PF UKF v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ) aj na rozširujúcich štúdiách (XRTE a XRAJ)

 
 
Podrobné informácie na www.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem