Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Nové študijné programy na Pedagogickej fakulte

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na základe získanej akreditácie a práv uskutočňovať študijné programy študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy otvára v akademickom roku 2020/2021 nové študijné programy:
bakalársky a magisterský študijný program  VÝTVARNÁ EDUKÁCIA (Bc., Mgr. denná forma)
magisterský študijný program ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA OSÔB S PORUCHAMI UČENIA – PORADENSTVO (Mgr., denná a externá forma)
 
Bakalársky študijný program VÝTVARNÁ EDUKÁCIA vychádza z edukačnej povahy učiteľsky orientovaných programov a je zameraný na prípravu učiteľov základných umeleckých škôl, pomocných učiteľov výtvarnej výchovy, resp. asistentov učiteľa pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, animátorov voľného času v záujmových i kultúrnych inštitúciách, pracovníkov verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. Absolventi sú pripravení na ďalšie štúdium tohto programu v druhom stupni.
Magisterský študijný program VÝTVARNÁ EDUKÁCIA je orientovaný na prípravu kvalifikovaných učiteľov výtvarnej výchov, resp. príbuzných predmetov pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, metodikov pre výučbu výtvarnej výchovy, animátorov voľného času v rekreačných zariadeniach i v kultúrnych inštitúciách, špeciálnych pracovníkov verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania ako i samostatných tvorivých pracovníkov s teoretickými poznatkami a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry.
Viac informácii o programe a podmienkach prijatia

Magisterský študijný program ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA OSÔB S PORUCHAMI UČENIA – PORADENSTVO je zameraný na profesijnú a vedeckú prípravu školských a poradenských špeciálnych pedagógov s užšou špecializáciou na vývinové poruchy učenia, ktoré predstavujú najrozšírenejšiu vývinovú poruchu ohrozujúcu súčasne deti a mládež. Minulý rok ukončili bakalársky stupeň tohto programu prvé študentky. Program sa v súčasnosti teší veľkému záujmu a dúfame, že nový magisterský stupeň bude minimálne tak úspešný ako bakalársky.
Viac informácii o programe a podmienkach prijatia
 

Text: doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., doc. Erik Žovinec, PhD.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem