Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Predvianočné turné Akademického speváckeho zboru Katedry hudby PF UKF v Nitre

Univerzitný Akademický spevácky zbor i v roku 2019 absolvoval tradičné predvianočné turné, aby nielen obyvateľom Nitry, ale i ďalších lokalít spríjemnil predvianočný adventný čas.
 
Dňa 11. decembra 2019 sa predstavil v rámci svojho už tradičného vianočného koncertu v nitrianskej Synagóge. Následne 14. decembra absolvoval dva koncerty v Kláštore Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach. Koncertné turné uzavrel 15. decembra vystúpením v Kostole sv. Ladislava v Nitre. Dirigent a zbormajster Marek Štrbák pripravil v spolupráci s Komorným orchestrom ZOE (umelecký vedúci Samuel Mikláš) nevšedný, no po umeleckej stránke mimoriadne hodnotný repertoár.
Úvod programu patril citlivej a štýlovej interpretácii Kánonickej sonáty č. 1 G dur TWV 40:118 od Georga Philippa Telemanna v podaní študentiek Kataríny Mazúrovej (flauta) a Magdalény Dzurňákovej (husle). Študentka Dominika Szabóová mimoriadne vrúcne a lyricky v sprievode orchestra zaspievala piesne Vánoční rosička, Vánoční vinšovaná pošta a Vánoční magnet a střelec od Adama Michnu z Otradovic. Profesionálni hudobníci Komorného orchestra ZOE dotvorili atmosféru vystúpení nežnou interpretáciou Larga z Concerta grossa č. 8 g mol op. 6 od Arcangela Corelliho. Jedným z vrcholov dramaturgie bol Telemannov Koncert pre zobcovú flautu, priečnu flautu, dvoje huslí, violu a basso continuo TWV 52:e1. Bravúrna a strhujúca interpretácia flautistiek Kateřiny Sáčkovej a Andrey Milecovej spĺňala najvyššie profesionálne kritériá. Hosťom koncertu bol aj Detský spevácky zbor Arrowroses zo SZUŠ Ars Studio v Nitre, ktorý založila a v súčasnosti stále vedie bývalá absolventka Katedry hudby Veronika Kačkovičová. V ich ľúbivom podaní zaznela pieseň Sem pospěšte, nemeškajte slovenského skladateľa Juraja Pavlína Bajana. Speváčky a speváci Akademického speváckeho zboru UKF v Nitre vzápätí predviedli známe Joy to the World od Georga Friedricha Händla a následne spolu s detským zborom skladbu Wohl mir, dass ich Jesum habe z kantáty Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 od Johanna Sebastiana Bacha.
Vrcholom a záverečným dielom programu bola Malá vianočná omša pre cisárovnú pre spevácky zbor, flautu, sláčikový orchester a organ. Táto kompozícia má nezvyčajnú históriu – vytvorila ju neznáma žena zo Slovenska a darovala pátrovi Carlovi Maria Andlauovi (1865 – 1935), ktorý bol blízkym priateľom cisárovnej Zity Habsburg-Lothringen. Nadšený melodickosťou a výrazovosťou diela páter Andlau preložil pôvodný slovenský text do nemeckého jazyka a v roku 1923, kedy sa cisárska rodina nachádzala v španielskom exile, venoval omšu priamo cisárovnej. Viac než dvadsať rokov ju celá rodina spievala počas vianočných sviatkov. Vďaka Rodolphovi von Habsburg-Lothringen (1919 – 2010) bola omša vydaná v rakúskom vydavateľstve Doblinger. Zásluhou Veroniky Kačkovičovej bol text omše opäť prebásnený do slovenčiny a jeden z našich malých hudobných pokladov sa po mnohých rokoch „vrátil domov“. Sme hrdí, že práve v podaní našich študentiek a študentov sa mohla konať obnovená slovenská premiéra tejto omše.
Každé vystúpenie sa odohrávalo v osobitej atmosfére, oduševnený a koncentrovaný výkon všetkých umelcov bol vždy odmenený dlhým aplauzom a standing ovation. Srdečná a pochvalná odozva poslucháčov svedčí o tom, že naša univerzita dokáže ponúknuť vysokú úroveň aj v oblasti umeleckej činnosti.
Slová vďaky patria všetkým študentkám a študentom, ktorí zodpovedne pristúpili k naštudovaniu repertoáru a boli ochotní rozdávať radosť napriek mnohým ďalším študijným povinnostiam a predvianočnému zhonu. Zároveň patrí srdečná a úprimná vďaka Dekanátu PF UKF v Nitre a vedeniu Katedry hudby PF UKF v Nitre, bez podpory ktorých by podujatia tohto druhu nebolo možné realizovať. Pevne veríme, že naši mladí umelci budú svoju alma mater reprezentovať rovnako skvelým spôsobom aj v budúcnosti.
Marek Štrbák
Synagóga Nitra
Synagóga Nitra Vianočný koncert
Kláštore Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre
Ivanka Nitra Vianočný koncert 01
Ivanka Nitra Vianočný koncert 02
Ivanka Nitra Vianočný koncert 03
Ivanka Nitra Vianočný koncert 04
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce Vianočný koncert 01

Zlaté Moravce Vianočný koncert 02

Zlaté Moravce Vianočný koncert 03

Zlaté Moravce Vianočný koncert 04

Zlaté Moravce Vianočný koncert 05

Zlaté Moravce Vianočný koncert 06

Zlaté Moravce Vianočný koncert 07

Kostol sv. Ladislava v Nitre

Piaristi Kostol Nitra Vianočný koncert 01

Piaristi Kostol Nitra Vianočný koncert 02

Piaristi Kostol Nitra Vianočný koncert 03

Piaristi Kostol Nitra Vianočný koncert 03

Piaristi Kostol Nitra Vianočný koncert 05

Piaristi Kostol Nitra Vianočný koncert 06

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem