Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

"Športová veda v pohybe"

Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho v Komárne v dňoch 5.-7.9.2019 zorganizovala už po niekoľký krát vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „ŠPORTOVÁ VEDA V POHYBE“. Úvodné rokovanie sa konalo v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne. Program bol bohatý - zaujímavé prednášky, odborné diskusie, formálne, ale i neformálne stretnutia s kolegami. Konferenciu otvorila dekanka pedagogickej fakulty Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. a sekcie „ odštartovali“ svojimi pozvanými prednáškami zahraniční hostia: Prof. Dr. Zsolt Radák, PhD. (Testnevelés Egyetem Budapest), dr. Andrea Puskás Lenténé, PhD. (Debreceni Egyetem), PhDr. Martin Škopek, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita v Ústí nad Labem), Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita v Ústí nad Labem). 
 
Nasledoval bohatý program naplnený odbornými prednáškami a diskusiami, počas ktorých si účastníci vymenili svoje poznatky a odovzdali skúsenosti v oblasti športu a zdravia, školskej telesnej a športovej výchovy, rekreačnej telesnej výchovy, turistiky a športového tréningu. Už samotný názov konferencie predurčil jej program, ktorý bol okrem teoretických sekciií obohatený o športové aktivity ako cykloturistika, vychádzky a rekreačné plávanie v univerzitnom rekreačnom stredisku Patince.
 
Konferencia zaujala širokou škálou príspevkov z rôznych oblastí a ponúkla vedeckým pracovníkom možnosť konfrontovať svoje výsledky s odborníkmi, ale i s ostatnými kolegami. Všetky odprezentované príspevky zaujali inovatívnymi témami a viacerým zúčastneným poskytli námety do ďalších výskumov.
 
Autor článku: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. - vedúca KTVŠ PF UKF
 
DSC 0005
Foto Patince 2019
IMG 20190905 140159
IMG 20190905 141159

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem