Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Foreign Languages and Cultures 2019

Dňa 15.mája 2019 sa na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií uskutočnila každoročná prehliadka prác ŠVOČ. Tentokrát sa jej zúčastnili dvaja študenti bakalárskeho a šesť študentov magisterského stupňa štúdia. Kým na bakalárskom stupni sa predstavili práce jazykovedného zamerania, v magisterskej sekcii bol záber širší, a okrem jazykovedy boli zastúpené aj oblasti didaktiky anglického jazyka, literatúry, kultúry a translatológie. 
Vo svojich prezentáciách autori prác najprv predstavili teoretické východiská a následne sa venovali výsledkom ich výskumu. Tento ročník priniesol veľmi zaujímavé zistenia ako aj inšpiratívne podnety pre ďalší výskum. Kvalita všetkých príspevkov bola na vysokej úrovni, preto komisia mala neľahkú úlohu vybrať len jeden z každej sekcie, ktorému bolo udelené prvé miesto. Po zhodnotení všetkých kritérií prvé miesto v magisterskej sekcii vyhrala Bc. Eva Ondrejková, ktorej výsledkom rozsiahleho výskumu bolo zostavenie slovníka odborných termínov v oblasti zubného lekárstva. Okrem prepracovanej metodológie komisia vyzdvihla hlavne praktický význam danej práce.
V bakalárskej sekcii sa na prvom mieste umiestnila Klaudia Koberová. Cieľom jej práce bolo porovnať britskú a americkú angličtinu. Prehľadné výsledky, ktoré autorka práce predstavila, rozpútali živú diskusia, ktorá priniesla aj inšpirácie pre ďalšie skúmanie.
Tohtoročné katedrové kolo možno hodnotiť ako veľmi úspešné a dúfame, že aj v budúcnosti budeme v tejto tradícii pokračovať.
 
Za organizačný tím KLIŠ Mgr. Ivana Štefančíková, PhD. (text a foto)
IMG 20190515 110328418 HDR 
20190515 132032
 
20190515 132358
 
 

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem