Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

ŠVOUČ na Katedre hudby

17. apríla 2019 sa konala na Katedre hudby Pedagogickej fakulty súťaž v umeleckej interpretácii, na ktorej sa zúčastnilo tohto roku 26 študentov učiteľstva hudobného a hudobno-dramatického umenia, ako aj študijného odboru Hudba a zvukový dizajn. Súťažilo sa v kategóriách sólový spev,  inštrumentálna a komorná hra, nonartificiálna vokálna interpretácia a ansámblový spev. Priestory multifunkčnej sály Pavilónu hudby, kde súťaž prebiehala, tak zaplnila hudba rôznych žánrov. Ako skonštatovala odborná porota, úroveň viacerých vystúpení zodpovedala kritériám kladeným na profesionálne umelecké výkony. Táto skutočnosť svedčí o veľkom záujme študentov o praktickú oblasť ich hudobného vzdelávania a kvalitnej príprave, na ktorej majú výrazný podiel jednotliví pedagógovia katedry. Je potrebné zdôrazniť, že súťaž dáva priestor nielen na prezentáciu vlastnej interpretačnej úrovne, ale predovšetkým pomáha formovať estetické cítenie, hudobný vkus a poznanie skutočných interpretačných kvalít, na ktoré je, žiaľ, v dnešnej dobe značne skreslený pohľad. 
Gratulujeme všetkým víťazom v jednotlivých kategóriách (Lýdii Kulichovej, Dominike Szabóovej, Alene Dušovej, Lívii Rácovej, Kateřine Sáčkovej a vokálnemu ansámblu pod vedením Mgr. art. M. Štrbáka, PhD.), rovnako všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa nadšenia, tvorivých síl a usilovnosti do ďalšieho rozvoja ich umeleckej činnosti.
 
 
Text: doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD.
Foto: Mgr. Dominika Sondorová / Mgr. Lenka Gálisová
 
 
 

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem