Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Gymnazisti a KLIŠ v krajskej knižnici

Pedagogička Mgr. Elena Kováčiková, PhD. a doktorandky Mgr. Klaudia Pauliková a Mgr. Petra Poláková z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre už po druhý raz predstavili Pedagogickú fakultu a jej študijné programy nitrianskym gymnazistom dňa 13. marca 2019 v priestoroch Krajskej knižnice  Karola Kmeťka v Nitre. Ide o tradičnú akciu, ktorá sa stretáva so spokojnosťou na oboch stranách. Počas 45 minút pedagógovia interaktívnou formou preverili znalosť študentov z anglického jazyka v rámci skupinovej súťaže pomocou aplikácie Kahoot, s cieľom ozrejmiť im, z akých lingvistických a literárnych predmetov štúdium anglického jazyka na KLIŠ pozostáva. Potom spolu diskutovali o učiteľskom povolaní a o tom, aký by mal byť ´ideálny´učiteľ a konkrétne učiteľ anglického jazyka. V závere, s cieľom spropagovať neučiteľský program Anglický jazyk a kultúra si spoločne prešli osobné výpovede absolventov tohto programu, ktoré sú prezentované na novej stránke katedry KLIŠ a dokazujú, že tento program má naozaj veľmi široké uplatnenie na trhu práce u nás, aj v zahraničí.
 
Autor textu: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
 
IMG 2566
IMG 2567
IMG 2568

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem