Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Dorothy Zemach z USA prezentovala workshopy na KLIŠ

Renomovaná autorka Dorothy Zemach zo Spojených štátov amerických hosťovala na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre. Navštívila katedru 13. marca 2019 v rámci partnerského projektu medzi Medzinárodnou asociáciou učiteľov anglického jazyka
ako cudzieho jazyka (IATEFL) – Slovenskej komory angličtinárov, IATEFL Slovinsko a IATEFL Maďarsko ako aj veľvyslanectvami USA v Bratislave, Ľublane a Budapešti. V rámci projektu, ktorý hradil všetky náklady, prednášala Dorothy Zemach pre učiteľov a študentov troch krajín. Účastníkmi workshopov boli študenti a absolventi Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, ako aj učitelia z praxe, ktorí pôsobia na základnej škole Benková a súkromnej jazykovej škole VAGES.
Na pôde Pedagogickej fakulty a Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií prezentovala pani Dorothy Zemach tri workshopy. Počas prvého workshopu “Guilty Secrets: Some Unfashionable but Effective Teaching Techniques” demonštrovala techniky, ktoré smerujú k efektívnemu učeniu a zároveň predostrela argumenty v prospech osvedčených a účinných prístupov k vyučovaniu cudzieho jazyka. Zámerom druhého workshopu “T/F: Writing Tests is Easy and Fun” bolo ozrejmenie princípov tvorby testov pre overovanie vedomostí v cudzom jazyku. Účastníci dostali možnosť vytvoriť vlastné testové položky. Na poslednom workshope “Giving Effective Presentations” sa sústredila na zásady prípravy zaujímavej a efektívne prezentácie. Upozornila aj na rôzne úskalia, ktoré môžu pri prezentácii nastať a navrhla účinné riešenia.
Dorothy Zemach je absolventkou štúdia didaktiky angličtiny ako cudzieho jazyka a dvadsať rokov vyučovala angličtinu, francúzštinu či japončinu v rôznych krajinách Ázie, Afriky a USA. V súčasnosti píše a edituje učebnice a materiály určené pre výučbu anglického jazyka, poskytuje tréningy pre učiteľov v oblastiach vyučovanie písania, čítanie s porozumením, obchodná a akademická angličtina a testovanie.

Autorka textu: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
Autorka fotografií: doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

 

 
IMG 20190313 091721
IMG 20190313 094003
IMG 20190313 120124
IMG 20190313 130958
IMG 20190313 131524
IMG 20190313 131620

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem