Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

III. špeciálno-pedagogická konferencia v Partizánskom

Vo štvrtok 28. februára 2019 odborný tím Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, v zastúpení prof. PhDr. Peter Seidler, CSc., doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD., PhDr. Petra Jedličková, PhD. a PaedDr. Vladímira Beliková, PhD., participoval na III. špeciálno-pedagogickej konferencii v Partizánskom. Podujatie bolo realizované Súkromným centrom pre deti a mládež Mirabilis pod vedením jeho riaditeľky Mgr. Svetlany Síthovej a bolo zamerané na nové trendy v diagnostike, terapii a intervencii detí v inklúzii. Okrem aktuálnej témy kyberšikanovania a sextingu v príspevku „Dieťa v online zajatí“ Kataríny Hollej a príspevku „Integrácia – BIG SALE? Inklúzia = IN!“ Svetlany Síthovej, bol program naplnený témami ako Feuersteinová metóda, ranný screening a ranná intervencia u detí s rizikom autizmu, analýza inklúzie v Českej republike, systém starostlivosti pre deti s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, návrhy konsenzuálnych riešení problémov inklúzie v Slovenskej republike. Súčasťou konferencie bola odborná diskusia so zástupcami Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so sídlom v Bratislave, Úradu komisára pre deti, odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj zástupcov školskej inšpekcie, súkromného sektora a zástupcov zo ZŠ, CŠPP a CPPPaP.
Ambasádorkou inklúzie bola známa slovenská herečka Eva Pavlíková. Celá konferencia bola tlmočená do posunkového jazyka, a to vďaka Lucii Novodomcovej, študentke odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia na PF UKF v Nitre a jej kolegom. Súčasťou organizačného tímu boli aj študentky vyššie uvedeného odboru špeciálnej pedagogiky.
Ďakujeme všetkých účastníkom konferencie, špeciálne Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre, pretože plní jeden z najdôležitejších aspektov univerzitného poslania, prepája vedeckosť a prax, odbornosť a ľudskosť.
 
Text a foto: Mgr. Svetlana Síthová, riaditeľka Súkromného centra pre deti a mládež Mirabilis, externý pedagóg KPG PF UKF

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem