Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Stanovisko vedenia PF UKF v Nitre k problematike plagiátorstva

Vedenie Pedagogickej fakulty UKF v Nitre touto formou vyjadruje svoje stanovisko v súvislosti s plagiátorstvom, ktoré v našej spoločnosti aktuálne markantnejšie rezonuje, vnímame to však ako trvalo dôležitú otázku.  Zásadne sa zasadzujeme za permanentné a dôsledné dodržiavanie štandardných etických pravidiel vedeckej, výskumnej či inej tvorivej činnosti v akademickom prostredí, vrátane tvorby záverečných prác na všetkých úrovniach vysokoškolského vzdelávania. Plagiátorstvo považujeme za nezlučiteľné s hodnotami, ktoré naša fakulta zdieľa tak vo vzdelávacej, ako aj vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti. Zároveň vyjadrujeme nesúhlas a znepokojenie nielen nad skutkom plagizovania, ale aj nad relativizovaním základných princípov a hodnôt etiky akademickej práce.
 
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. – dekan PF UKF v Nitre
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. – prodekanka PF UKF v Nitre
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – prodekanka PF UKF v Nitre
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. – prodekanka PF UKF v Nitre
Ing. Lucia Bezáková – tajomníčka PF UKF v Nitre
 
Nitra, 23. januára 2019.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem