Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Ocenenie pre zamestnankyňu Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) udelila uvedená inštitúcia a jej členská organizácia Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Ocenenie – pamätnú mincu doc. Ing. Ivane Turekovej, PhD., pracovníčke Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá zároveň pracuje vo funkcii prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť. Ocenenie odovzdával doc. Mgr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA ING-PAED IGIP, predseda Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie v rámci 14. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2018 „On First Impression“, ktorá sa konala v dňoch 5. a 6. decembra 2018 v rakúskom Badene v priestoroch Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Túto konferenciu organizuje Vysoká škola DTI, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP a Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS. Na konferencii 28 účastníkov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Kazachstanu a Rakúska sa venovalo problematike odborovej didaktiky v rámci prípravy budúcich učiteľov, otázkam ďalšieho vzdelávania učiteľov technických a iných predmetov a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ocenená doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. na konferencii vystúpila pozvanou plenárnou prednáškou s názvom How to respond to changes in technologies in occupational safety and health experts´ training?
Našej ocenenej kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších úspechov v profesijnej oblasti i v osobnej sfére.
 
Za kolektív pracovníkov PF UKF v Nitre:
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy.
 
 
Viac informácií o konferencii: https://spark.adobe.com/page/c4DoRVErFWn0f/
  
 
ocenenie
Pamatna minca Ivana Turekova 2018 
3
4
5
6
7

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem