Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Atletika 2018

9. novembra 2018 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom medzinárodnú konferenciu Atletika 2018. Domáci i zahraniční odborníci prednášali o vedeckej a odbornej problematike športového výkonu a tréningu v atletike, o atletike v školskej telesnej výchove, rekreačnej atletike a kondičnej príprave v atletike a v iných športoch.
Konferenciu otvoril prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. z Katedry telesnej výchovy a športu PF, ktorý privítal organizátorov a pozvaných hostí. V mene vedenia Pedagogickej fakulty sa prítomným prihovorila doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy. „Som veľmi rada, že sa na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre koná takéto podujatie, ktoré sa každý rok realizuje na inom mieste a myslím si, že tým zjavne zabezpečuje aj istú dynamiku. Presne tú dynamiku, ktorá sa očakáva od športovcov, ale nielen dynamiku v rámci telovýchovy, ale aj dynamiku v myslení, dynamiku v riešení problémov.“
Prezident Slovenského atletického zväzu PaedDr. Peter Korčok, PhD. priblížil atletiku na Slovensku, jej hlavné ciele aj filozofiu zväzu. „Atletika v slovenských podmienkach je športom, ktorý rastie. Rastie na počte klubov, v súčasnej dobe máme okolo 200 klubov, v Slovenskom atletickom zväze máme registrovaných 18 500 športovcov, funkcionárov.“
„V tomto športe si veľmi uvedomujeme, čo je predmetom verejného záujmu a verejný záujem v športe, a v atletike, samozrejme, tiež, je športová reprezentácia, a to je aj to, prečo sme tu. Aby sme sa bavili o tom, ako sa dá napredovať v oblasti atletiky,“ zdôraznil Peter Korčok. Zároveň vyjadril potešenie z toho, že sa konferencia koná práve v Nitre. „Som veľmi rád, že sme na pôde vašej univerzity, že sme v meste Nitra, ktoré je Európskym mestom športu a v meste Nitra pôsobia aj dva z našich najväčších a najúspešnejších klubov.“
V mene organizátorov vystúpila vedúca Katedry telesnej výchovy a športu PF doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. a zdôraznila význam konferencie. „Cieľom konferencie je, či už výkonnostný alebo vrcholový šport v atletike, v rekreačnej telesnej výchove alebo kondičný tréning, či v atletike alebo v iných športoch. Myslím si, že je to ten podstatný cieľ a výmena skúseností, či už praktických, odborných alebo teoretických medzi vami.“
Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského olympijského výboru udelili v mene jeho prezidenta uznanie prof. PaedDr. Ivanovi Čilíkovi, CSc., ktorý pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, za jeho dlhoročnú aktivitu v oblasti športu, za šírenie olympizmu a všetko, čo nielen pre slovenskú atletiku, ale aj slovenský šport a akademickú oblasť urobil.
Samotné prednášky odštartovali pozvaní hostia, poľský tréner Piotr Bora a rumunský odborník Bogdan Vasile. Ďalšie príspevky boli rozdelené do dvoch sekcií: Športový tréning a výkon v atletike a Atletika v systéme školstva a uplatnenie atletiky v kondičnej príprave iných športov. Autormi mnohých príspevkov boli pedagógovia a absolventi Univerzity Konštantína Filozofa.
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem