Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Svet našimi očami – XXL výtvarník

V priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola v dňoch 2. októbra do 30. októbra 2018 prístupná výstava „Svet našimi očami – XXL výtvarník“, ktorá predstavila verejnosti výtvarné práce absolventov XXL Akadémie 2018 – vzdelávacieho projektu osôb so špeciálnymi potrebami na UKF v Nitre.
Výstava organizovaná Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Kreatív Klasov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, sa konala pod záštitou doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., dekana FSVaZ UKF v Nitre a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre.
Odborní garanti a zároveň lektori výtvarnej časti vzdelávacieho projektu XXL Akadémia 2018, ktorej odbornou garantkou bola PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a kolektív z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, boli doc. Mgr. Jozef Baus, doc. akad. mal. Daniel Szalai, Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. a Mgr. art. Juraj Toman, ArtD. z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. Tvorivé výtvarné aktivity sa uskutočnili v priestoroch Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre za asistencie vedúcej katedry PaedDr. Janky Satkovej, PhD., prodekanky PF pre celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. a študentov učiteľstva výtvarného umenia Nikolety Kontovej a Daniela Lengharta.
Kurátorkou výstavy bola doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Text a foto: Adriana Récka
Článok o výstave:
 

Pozvánka

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem