Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Kritické myslenie a tvorivosť vo výtvarnej edukácii

V priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 21. novembra 2018 uskutočnila vernisáž výstavy študentských prác „Kritické myslenie a tvorivosť vo výtvarnej edukácii“ spojená s komentovanou prehliadkou,ktorá predstavuje práce  študentov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii, vytvorené v rámci riešenia projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy (zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.).
Výstava sa koná pod záštitou doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre, jej vernisáž bola sprievodným programom medzinárodnej vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia vyššie uvedeného projektu APVV Inovatívne trendy v odborových didaktikách – Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní, ktorá sa konala 21. novembra 2018 v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Vystavené práce vznikli pod vedením riešiteľov projektu – pedagógov na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. a PaedDr. Janky Satkovej, PhD. Obe pracovali so študentmi v rámci teoretických disciplín – zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia a didakticko-metodické disciplíny, ktoré zabezpečujú na katedre. Počas aktivít s cieľom rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť študentov vznikli reflexie v podobe praktickej tvorivej interpretácie na tvorbu troch (už nežijúcich) umelcov 20. storočia Wladyslawa Hasiora z Poľska, amerického umelca rusínskeho pôvodu Andyho Warhola a mexickej maliarky Fridy Kahlo.
Kurátorom výstavy je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. Výstava potrvá do 28. novembra 2018 a bude prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 h.
 
 
Text a foto: Adriana Récka
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem