Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Workshop o inakosti na KLIŠ

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovala Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF v Nitre dňa 6. novembra 2018 workshop „From Otherness to Understanding“ (Od inakosti k porozumeniu). Študenti magisterského štúdia odborov učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a anglický jazyk a kultúra 
počas workshopu poukázali na rôznorodé minoritné skupiny v americkej spoločnosti, ktoré vedľa seba fungujú napriek ich vzájomnej odlišnosti. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo vnímanie skutočnosti z iného uhla pohľadu. Študenti a odborná verejnosť mali možnosť zmeniť svoju identitu a stať sa na chvíľu arabskými, čínskymi, indickými, japonskými, mexickými či židovskými Američanmi. Okrem množstva zvykov a tradícií, viažucich sa na konkrétnu kultúru, sa mohli účastníci workshopu oboznámiť aj s vybranými kulinárskymi špecialitami. Nechýbal arabský hummus, mexické churros, indická masala, japonské suši, tradičné čínske pudingové koláčiky, lahodný židovský jablkový čaj, obľúbené placky pôvodných obyvateľov Ameriky a množstvo ďalších dobrôt. Spoločným riešením zadaných úloh účastníci workshopu objavovali menej známe znaky konkrétnej kultúry. 
Workshop je výstupom z literárneho seminára zameraného na minoritných autorov v USA, cieľom ktorého je u študentov podporovať kritické myslenie a viesť ich k odbúravaniu stereotypov, čo v ich myslení o jednotlivých etnických, náboženských a rasových skupinách zakorenili média a spoločnosť. Čítaním literárnych textov, autormi ktorých sú vybraní minoritní autori USA, sa tak študenti učia vnímať skutočnosť z iného uhla pohľadu a zároveň rozvíjajú zručnosti v poslednej dobe čoraz viac požadované súkromnými firmami od ich zamestnancov—v angličtine známe ako 3Cs (collaboration, communication, critical thinking)—teda spoluprácu, komunikáciu a kritické myslenie.
 
Autor textu a fotografií : PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., KLIŠ PF UKF v Nitre
 
foto 1
foto 2
foto 5 1
foto 6
20181106 0923210
foto 3 1
 
foto 8
foto 7 1

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem