Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Celotýždňový vokálny maratón na Katedre hudby PF UKF v Nitre

Na základe mimoriadne rastúceho záujmu o nonartificiálnu hudbu na Slovensku zaznamenávame stav, kedy sú tradičné metodiky ako aj odborná spôsobilosť učiteľov i pedagógov v tejto oblasti nepostačujúce. Na Slovensku výrazne absentuje odborné zázemie zamerané hlavne na jej interpretáciu a metodiku vyučovania. Aj preto sa Katedra hudby PF UKF v Nitre podujala v rámci projektu KEGA Nonartificiálna hudba vo vokálnej edukácii zorganizovať vokálne workshopy a prednášky zamerané na oblasť jazzu, muzikálu a šansónu. Cieľovou skupinou interpretačných kurzov boli najmä študenti vysokých a stredných škôl umeleckého zamerania a vokálni pedagógovia ZUŠ. Účastníci vzdelávania získali orientáciu vo vokálnych technikách zameraných na nonartificiálnu hudbu a môžu využívať takto získané poznatky v umelecko-pedagogickej praxi. Vzácnymi lektormi kurzov boli Alena Čermáková, Boglárka Babiczki a Ján Hyža.
Alena Čermáková študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor filmová a televízna dokumentárna tvorba. K jej najznámejším snímkam patrí autobiografický celovečerný film Vyvliekanie z vlastnej kože (1992) a autorský film Všetko je v nás (1999) o Františkovi Tugendliebovi, ktorý ju učil spev v rokoch 1983-1985. Práve od neho získala akreditáciu na vyučovanie techniky popového spevu jeho metódou. Slovenská verejnosť ju spoznala najmä vďaka jej účinkovaniu ako hlasovej pedagogičky v hudobnom projekte Slovensko hľadá SuperStar I, II a Môj najmilší hit. V roku 2002 vydala svoj debutový album Šansóny a iné piesne, ktorý do života uviedli Hana Hegerová a František Tugendlieb. Koncertuje doma i v zahraničí. V roku 2009 vydala francúzsko-nemecko-slovenský album Spievam ako dýcham , ktorý do života uviedol kňaz Anton Srholec. Naspievala aj motívy radosti do filmu o Nicolasovi Wintonovi na hudbu manžela Ivana Čermáka pod názvom Sila ľudskosti (2002, réžia Matej Mináč) a Nickyho rodina (2011, réžia Matej Mináč). Boglárka Babiczki absolvovala štúdium koncertného spevu v odbore jazzový spev a pedagogika spev na Vienna Konservatorium vo Viedni. Montreux Jazz Voice Competition vo Švajčiarsku sa stala semifinalistkou súťaže. Následne vydala debutový album BBQ – Freedom tastes like a HIROI – Return of the koi. Od roku 2016 sa aktívne venuje vyučovaniu spevu v oblasti populárneho a jazzového spev na Musikschule Wolkersdorf a vo VoiceCottage – KreativManufaktur Viedeň. Ako speváčka a skladateľka je aktívna v medzinárodných projektoch: Als Sängerin und Komponistin für Bands und Produktionen im In- und Ausland tätig: BBQ (Boglárka Bábiczki Quintett), HIROI (Michiru Ripplinger Group – modern Jazz), Vienna Improvisers Orchestra (Leitung: Michael Fischer), Antigone Chor (Burgtheater Wien), BigBand Laa an der Thaya, Simple Sam Vintage Band.
Ján Hyža vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne (2010), odbor muzikálové herectvo a doktorandské štúdium v odbore didaktika hudby na Katedre hudby na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (2013). Na Univerzite Konštantína Filozofa realizoval výskum v podobe prípadovej štúdie. V rámci doktorandského štúdia tu pôsobil ako pedagóg. Absolvoval študijnú stáž v odbore vokálne herectvo na Państwowej Wyższej Szkołe Teatralnej im. Ludwika Solskiego v Krakove. Pedagogickú činnosť vykonával na Základnej umeleckej škole v Senici ako učiteľ literárno-dramatického odboru. Ako pedagóg spevu neoperného zamerania pôsobil na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, od roku 2012 na hudobno-dramatickom odbore na Konzervatóriu v Bratislave a od roku 2016 na vyučuje spev na Katedre herectva na VŠMU v Bratislave. V roku 2017 založil vo Viedni kreatívne centrum VoiceCottage – KreativManufaktur pre výučbu spevu a hudobno-dramatického umenia, kde zároveň pôsobí ako pedagóg. Od roku 2018 je tiež pedagógom pre zborový spev na Die Wiener Volkshochschulen vo Viedni. Účinkoval v Národnom divadle v Brne, v Divadelnom Štúdiu Marta, v Divadle Husa na provázku a v divadle Nová scéna.
V doobedňajších hodinách od 23. do 26. októbra prebiehali prednášky, ktoré boli zamerané každý deň na iný žáner – jazz, muzikál a šansón. V popoludňajších hodinách prebiehali v cvičných miestnostiach Pavilónu hudby individuálne hodiny podľa stanoveného rozvrhu. Bol to zároveň deň otvorených dverí, nakoľko pasívni účastníci mohli nazrieť do výučby jednotlivých lektorov a nechať sa nimi inšpirovať v budúcej pedagogickej praxi. Sme radi, že sme mohli byť nápomocní učiteľom spevu z celého Slovenska. Po skončení workshopov a prednášok sme dostali množstvo pozitívnych ohlasov a ďakovných mailov, čo svedčí najmä o tom, že sa do podobných podujatí oplatí investovať čas a energiu. Veríme, že toto podujatie adekvátne prispelo ku skvalitneniu výučby neoperného spevu, či už na konzervatóriách alebo základných umeleckých školách a patrične obohatilo aj študentov našej univerzity.
 
Autor článku a foto:
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
 
DSC08605
DSC08612
DSC08617
DSC08623
DSC08635
DSC08638
DSC08645
DSC08650
DSC08719
DSC08660

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem