Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra a Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie

V dňoch 1. až 12. júla 2018 sa v spolupráci Hudobného centra s Katedrou hudby PF UKF v Nitre v nových priestoroch Pavilónu hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre opätovne koná letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra (SMO). V priebehu takmer dvoch týždňov pod vedením pedagógov jednotlivých nástrojových skupín – renomovaných hudobníkov ako Peter Zajíček (Musica aeterna), Juraj Tomka (Mucha Quartet), Martin Ruman (Slovenská filharmónia), Eugen Prochác (VŠMU), Csaba Rácz (Slovenská filharmónia), Samuel Alexander (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), Ronald Šebesta (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), Matúš Veľas (Slovenská filharmónia), Albert Hrubovčák (Slovenská filharmónia), Kiril Stoyanov (Slovenská filharmónia) – naštuduje SMO program zostavený z diel Felixa Mendelssohna Bartholdyho (Hebridy op. 26), Wolfganga Amadea Mozarta (Koncert pre klarinet a orchester KV 622) a Ludwiga van Beethovena (Symfónia č. 2 D dur op. 36). Ako sólista v Mozartovom koncerte s orchestrom vystúpi mladý slovenský klarinetista Martin Adámek, ktorý je aktuálne sólistom prestížneho Ensemble Intercontemporain.
Záverečné koncerty júlového sústredenia Slovenského mládežníckeho orchestra sa uskutočnia pod taktovkou vynikajúceho mladého austrálskeho dirigenta Benjamina Bayla na Banskobystrickom kultúrnom lete v Robotníckom dome (11. 7. o 18.00 h) a na Nitrianskom kultúrnom lete v Župnom dome (12. 7. o 18.00 h).
 
Paralelne a v úzkej súčinnosti s letným sústredením Slovenského mládežníckeho orchestra sa v Pavilóne hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre opätovne uskutočnia aj Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2018. Ich cieľom je podpora mladých hudobníkov prostredníctvom nadobúdania skúseností zo štúdia komorných diel domácich i zahraničných autorov v spolupráci s renomovanými lektormi a koncertnými umelcami.
Kurzy komornej hudby budú zamerané na intenzívnu komornú hru mladých hudobníkov spolu so skúsenými hudobníkmi. Pedagógmi a lektormi sú huslista Igor Karško (Hochschule für Musik, Luzern), violončelista Jozef Lupták, huslista Juraj Tomka (Konzervatórium Bratislava, Mucha Quartet), violista Martin Ruman (Slovenská filharmónia), či klaviristky Nora Skuta (Ősterreichisches Ensemble für Neue Musik) a Jordana Palovičová (VŠMU) a ďalší.
 
Keďže sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra a Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2018 zdieľajú spoločné ciele, oba projekty budú mať viacerých spoločných pedagógov a študentov.
Záverečný koncert Medzinárodných kurzov komornej hudby Konvergencie 2018 sa uskutoční 8. júla o 19.00 h v nitrianskej Synagóge.
 
MP 07 11 17 44920
MP 07 11 17 44945
SYO 2017 Spolocna
SYO 2017 20 07 17 6

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem