Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Žatva ocenení pre študentov Katedry hudby v Čechách

V dňoch 14. – 15. mája 2018 sa konala Interpretačná súťaž pedagogických fakúlt Českej republiky s medzinárodnou účasťou, ktorej organizáciu v tomto roku prevzala Univerzita Hradec Králové. Vysoká úroveň výučby umeleckých a umelecko-výchovných predmetov na univerzitách našich západných susedov je vo všeobecnosti veľmi známa a do odborných porôt tejto súťaže sú prizývané len významné české a slovenské osobnosti v oblasti interpretačného umenia. Pod ich bedlivým dohľadom si pätica študentov Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre zmerala sily s elitou zahraničných študentov. Sme veľmi potešení, že naši adepti sa dokázali presadiť aj v mimoriadne silnej konkurencii.
 
V I. kategórii odboru Hra na iné nástroje získali Jakub Brestovský (saxofón) 2. cenu a Tomáš Bahelka (gitara) 3. cenu, pričom 1. cena nebola udelená. V I. kategórii odboru Sólový spev vybojovali Ružena Baloghová 2. cenu a Dominika Szabóová Čestné uznanie. Matúš Maraček si ako jediný zástupca organistov zo Slovenska odniesol 2. cenu z I. kategórie odboru Hra na organe.
 
Srdečná a úprimná vďaka za tieto vynikajúce výsledky patrí nielen našim výborným študentom, ale aj ich pedagógom Mgr. art. Jane Pastorkovej, ArtD., Mgr. art. Michalovi Ballovi, Ing. Mgr. art. Karolovi Kompasovi, PhD. a Mgr. art. Marekoví Štrbákovi, PhD. Bez ich odbornosti, zanietenosti a profesionálneho prístupu by tieto úspechy neboli možné. Špeciálne poďakovanie patrí doc. Dr. univ. Agáte Csehiovej, PhD., ktorá svojím interpretačným vkladom pri korepetíciách výraznou mierou prispela k celkovému umeleckému stvárneniu vokálnych skladieb.
 
Oceneným študentom a ich pedagógom za skvelú reprezentáciu našej alma mater ešte raz ďakujeme a prajeme im mnoho tvorivých síl a úspechov aj v budúcnosti.
 
 
Text a foto: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., Katedra hudby PF UKF v Nitre
 
DSC06055
DSC06070
DSC06082
DSC06103
DSC06117
DSC06149
DSC06204
DSC06213
DSC06216
DSC06217
DSC06222
DSC06231
DSC06245
DSC06252

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem