Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Jubilejný 20. ročník výstavy DIPLOM 2018

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov. Vernisáž jubilejného 20. ročníka tejto výstavy s názvom DIPLOM 2018 sa uskutočnila 25. mája 2018 v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF v Nitre pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky PF UKF v Nitre. Výstava, ktorej kurátormi sú doc. Mgr. Jozef Baus a doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ich cieľom bolo a je predstaviť výtvarnú činnosť katedry širokej kultúrnej verejnosti prostredníctvom prác študentov. Na tohtoročnej – mimoriadne vydarenej výstave sa prezentuje praktická časť záverečných magisterských prác uvedených absolventov: Bc. Andrea Antolová, Bc. Elena Božiková, Bc. Andrea Brathová, Bc. Kamil Brečka, Bc. Lenka Dojčanová, Bc. Patrícia Galabová, Bc. Jana Hlavandová, Bc. Kristína Chrenková, Bc. Patrik Kucej, Bc. Patrik Šopor, Bc. Dominika Zajacová, Bc. Anežka Mešárová, Bc. Michaela Mituníková, Bc. Gejza Vida ktorí tvorili pod vedením pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Práce viedli: doc. Mgr. Jozef Baus, ak. mal. Jozef Dobiš, Mgr. art. Eva Kleinová, ArtD., Mgr. Martin Kratochvil, PhD., Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., doc. akad. mal. Daniel Szalai a Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.
Výtvarné práce prezentované na výstave DIPLOM 2018 dokumentujú činnosť katedrových „ateliérov“ zameraných na kresbu a maľbu, grafiku, grafický dizajn, textil, priestorové umenie a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu Učiteľstva výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje pre prax tvorivých edukátorov, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami v širokom spektre klasických a novodobých výtvarných disciplín. V jednotlivých ateliéroch katedry už tradične vznikajú diplomové práce s praktickými výtvarnými výstupmi, ktorých dominantným znakom je nápaditosť, hravosť a kreativita, s úsilím reagovať na súčasné, ako aj historické kultúrno-spoločenské fenomény z rôznych aspektov, no najmä z pohľadu mladej generácie. Tieto výtvarné práce svedčia o hľadaní vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém, o chuti experimentovať s umeleckými i „neumeleckými“ materiálmi, pričom často krát prostredníctvom uceleného cyklu mapujú a zaznamenávajú život okolo seba, resp. skúmajú svoj vlastný vnútorný svet.
Výstava DIPLOM 2018 bude verejnosti prístupná do 8. júna 2018.
 
Text a foto: Adriana Récka
 
2 diplom 2018
3 diplom 2018
4 diplom 2018
5 diplom 2018
6 diplom 2018
7 diplom 2018
8 diplom 2018
9 diplom 2018
10 diplom 2018
11 diplom 2018
12 diplom 2018
13 diplom 2018
14 diplom 2018
15 diplom 2018
16 diplom 2018
17 diplom 2018
18 diplom 2018
19 diplom 2018
20 diplom 2018
21 diplom 2018
22 diplom 2018
22 diplom 2018
24 diplom 2018
25 diplom 2018
26 diplom 2018

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem