Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Vymenovanie nového dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dňa 31.5.2018 ukončila svoju činnosť vo funkcii dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., ktorá na tomto poste pôsobila dve funkčné obdobia od 1.6.2010 do 31.5.2018.
Na mimoriadnom zasadnutí Kolégia dekana PF 29. mája 2018  za prácu vo funkcii dekana počas dvoch volebných období sa prof. Szórádovej poďakoval rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. a slávnostne odovzdal menovací dekrét novému dekanovi Pedagogickej fakulty UKF v Nitre – doc. PaedDr. Gáborovi Pintesovi, PhD., ktorý za kandidáta na dekana fakulty bol zvolený Akademickým senátom PF UKF v Nitre dňa 12. apríla 2018.
Doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. vo funkcii dekana povedie fakultu nasledujúce štyri roky od 1. júna 2018.
Prof. PhDr. Eve Szórádovej, CSc. aj touto formou vyjadrujeme vďaku za jej pôsobenie na čele fakulty počas uplynulých ôsmich rokov a prajeme jej mnoho úspechov v ďalšom pôsobení na akademickej pôde, ako aj v osobnej sfére.
Novému dekanovi doc. PaedDr. Gáborovi Pintesovi, PhD. podobne prajeme veľa úspechov a tvorivých síl pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto zodpovednej funkcie.

Za kolektív pracovníkov PF UKF v Nitre doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan PF UKF v Nitre
 
Fotografie: Mgr. Branislav Ziman
 
 DSC6742
 DSC6746
 DSC6748
 DSC6750
 DSC6752
 DSC6758
 DSC6759
 DSC6762
 DSC6769
 DSC6772
 DSC6785
 DSC6789
 DSC6805
 DSC6808
 DSC6818
 DSC6829
 
 
Gábor Pintes – Curriculum vitae
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem