Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Putovná výstava „100 let symbolů české státnosti“ v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre

Dňa 23. apríla 2018 bola v Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Dražovská 4)sprístupnená putovná výstava „100 let symbolů české státnosti“, realizovaná v spolupráci s riešiteľmi projektu „Kořeny české státnosti“, zároveň organizátormi výstavy, ktorými sú doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., vedúci Katedry hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení (HAMU) v Prahe a doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA, vedúci Katedry spoločenských vied Fakulty stavebnej ČVUT v Prahe. Výstava prostredníctvom 13 posterov približuje v textovej i obrazovej podobe problematiku vývoja českých štátnych symbolov, a vyplývajúc zo spoločnej histórie Čechov a Slovákov do 1. januára 1993, aj symboly slovenskej štátnosti. Mimoriadne zaujímavé informácie obsahujú postery venované štátnemu znaku, štátnej pečati, „národnému“ stromu – lipe, ďalej vzniku českej i slovenskej vlajky, ako aj tematike vzniku českej i slovenskej hymny z hudobno-teoretického hľadiska. Výstava, na ktorú srdečne pozývame záujemcov, potrvá do 18. mája 2018 a je prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do17:00 h.
 
Autor textu: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan PF UKF v Nitre
Foto: Branislav Ziman (č. 1, 19), Adriana Récka (č. 2, 3, 6-18), Janka Satková (č. 4, 5)
 
 DSC6623
 
Adriana Recka 1
Adriana Recka 2
Janka Satkova 1
Janka Satkova 2
Adriana Recka 3
Adriana Recka 4
Adriana Recka 5
Adriana Recka 6
Adriana Recka 7
Adriana Recka 8
Adriana Recka 9
Adriana Recka 10
Adriana Recka 11
Adriana Recka 12
 
Adriana Recka 13
Adriana Recka 14
DSC 3955
 
 
 
 
 
 
 DSC6677

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem