Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Prednáškový pobyt na Beloit College

Úspešné pokračovanie spolupráce Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre s Beloit College Wisconsin v USA.
 
V rámci projektu Erasmus+ sa Mgr. Elena Kováčiková, PhD. z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF zúčastnila výmenného prednáškového pobytu v Spojených štátoch amerických, konkrétne v Beloit College, štát Wisconsin. Ide o pokračovanie úspešnej spolupráce, ktorá sa začala prednáškovým pobytom pedagógov KLIŠ vo februári 2018. V období od 29.3. do 12.4. 2018 sa Mgr. Elena Kováčiková, PhD. aktívne zapájala na seminároch do diskusií so študentmi na témy anglická a americká literatúra, história, kultúra a občianska náuka. Zároveň prednášala o metodike vyučovania anglického jazyka ako cudzieho jazyka, predstavila metodiku CLIL a venovala sa problematike vyučovania cudzieho jazyka prostredníctvom hudby. V Madisone, v hlavnom meste štátu Wisconsin navštívila prestížnu jazykovú školu WESLI, ktorá okrem toho, že vzdeláva svojich študentov v anglickom jazyku, pripravuje amerických prisťahovalcov v rámci akademických kurzov pre ďalšie štúdium na vysokých školách v USA. Súčasťou dvojtýždenného pobytu bola aj návšteva bilingválnej španielsko-anglickej základnej škole Todd v Beloite. Prednáškový pobyt na Beloit College bol prínosným pre prax najmä vzhľadom na implementáciu stratégií kritického myslenia a podporu potreby rozvíjania čítania na všetkých stupňoch škôl.
 
Autor textu: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
 
Fotografie : Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Beloit College
teaching Beloit
teaching Beloit 1
teaching in Beloit 3
teaching in Beloit 4

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem