Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Workshop pre deti z materských škôl na PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre zorganizovala 21. marca 2018 v priestoroch vestibulu Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej ulici pre deti z materských škôl workshop Čo vieš ty, nauč aj ostatných. Cieľom tohto podujatia je každoročne priblížiť aktivity a záujmy študentov katedry vybranej cieľovej skupine. V tomto roku bolo zámerom katedry priblížiť techniku deťom z MŠ prostredníctvom remesiel. Študenti denného štúdia učiteľstva techniky priblížili deťom prácu s kovom – výrobu šperkov, mincí, úžitkových predmetov... Výrobu mincí potom deti mohli vyskúšať z hliny, pričom im pomáhali študentky odboru predškolská a elementárna pedagogika. To ako sa práca s kovom využíva v súčasných technológiách mali možnosť deti vidieť pri tvorbe programovateľného robota a pri navrhovaní a projektovaní výrobkov.
Nakoľko sa workshop uskutočnil v prvý jarný deň, nemohli tu chýbať ani ukážky ozdobovania veľkonočných kraslíc technikami drôtovania a voskovej batiky, ktorú prezentovali absolventky univerzity tretieho veku v odbore Ľudové remeslá.
V rámci workshopu sa tak podarilo spojiť tri generácie so spoločnými záujmami a spropagovať remeslá s prepojením na modernú techniku, ktorú používame v súčasnosti.
Autor textu: Doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
 
Foto: Pavol Orgler
1
2
3

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem