Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Stretnutie so študentmi gymnázií

Zamestnanci a študenti Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) Pedagogickej fakulty UKF sa 14. marca 2018 v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre stretli so študentmi nitrianskych gymnázií Gymnázia, Párovská 1 a Gymnázia na Golianovej ulici. Cieľom podujatia bolo poskytnúť gymnazistom bližšie informácie – o možnostiach štúdia na KLIŠ, ako aj o perspektívach uplatnenia absolventov odborov anglický jazyk a literatúra a anglický jazyk a kultúra. Na stretnutí študenti gymnázií diskutovali s Mgr. Elenou Kováčikovou, PhD. o kvalitách ideálneho učiteľa angličtiny. V druhej časti podujatia si gymnazisti mali možnosť pozrieť divadelné vystúpenie „klišáckeho“ dramatického krúžku, ktorý vedie PhDr. Zuzana Tabačková, PhD. Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry a odboru anglický jazyk a kultúra KLIŠ v knižnici prezentovali svoju dramatizáciu diela Revolting Rhymes od významného britského spisovateľa Roalda Dahla. Stretnutie je potrebné chápať nielen v kontexte propagácie katedry a fakulty, ale aj v kontexte prepájania univerzitnej prípravy budúcich učiteľov anglického jazyka a literatúry s pedagogickou praxou.
 
AUTORI ČLÁNKU: Mgr. Elena Kováčiková, PhD. a PhDr. Zuzana Tabačková, PhD.
 
20180314 104206
20180314 110552 1
20180314 111700

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem