Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Projekt Erasmus+ KA107

Spolupráca Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre s Beloit College Wisconsin v USA
 
Pedagógovia Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF v Nitre Mgr. Eva Reid, PhD. a doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnili vo februári tohto roka dvojtýždňového prednáškového výmenného pobytu v Spojených štátoch amerických.
 
Vďaka dlhoročnej spolupráci s profesorom Williamom New, PhD., ktorý pôsobí na katedre „Education and Youth Studies“ (EDYS) na Beloit College vo Wisconsine sa KLIŠ úspešne zapojila do schémy projektu Erasmus+ KA107. Súčasťou série prednášok boli verejné prezentácie vedené menovanými pedagógmi, ktoré zorganizovala Beloit College pre svojich študentov a vyučujúcich. Božena Horváthová prednášala na tému „Podpora učebných stratégií v cudzom jazyku“ a predmetom prednášky Evy Reid bolo vzdelávanie nadaných žiakov na Slovensku s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov. Prednášky, ktoré boli sprevádzané množstvom otázok, zaujali pozornosť študentov a vyvolali živú diskusiu. Na jednom zo seminárov zameraných na vyučovanie interkultúrnej komunikácie Eva Reid predstavila študentom spôsob integrovania interkultúrnych aspektov do učebníc anglického jazyka pre základné školy, ktoré vytvorila v spoluautorstve s Mgr. Elenou Kováčikovou, PhD. z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií.
 
Pridanou hodnotou pobytu bola návšteva Inštitútu Wisconsin ESL (WESLI) v Madisone, ktorý okrem jazykovej prípravy pre cudzincov poskytuje aj nadstavbové štúdium pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka. Veľmi zaujímavou skúsenosťou bolo pozorovanie hodín na bilingválnej španielsko-anglickej základnej škole Todd v Beloite. Prednáškový pobyt na Beloit College a stretnutia s kolegami pôsobiacimi na všetkých úrovniach vzdelávania boli veľkým prínosnom a inšpiráciou pre prax. Prísľubom trvalej kooperácie je fakt, že pedagógovia katedry EDYS na Beloit College prejavili značný záujem o prednáškový pobyt na Univerzite Konštantína Filozofa a počas letného semestra 2017/18 obohatia kolegyne Christina Eddington a Christina Clancy svojimi odbornými poznatkami a skúsenosťami výučbu na KLIŠ PF UKF v Nitre.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem