Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

KLIŠ oslávila 20. výročie založenia

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre oslávila 20. výročie svojho založenia
Pedagógovia a študenti Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF v Nitre spoločne oslávili 20. výročie jej založenia akciou, ktorá sa konala 28. novembra 2017 v Galérii Univerzum PF. Oslavu zorganizovali a moderovali študenti prvého a druhého ročníka magisterských študijných programov, Anglický jazyka a kultúra a Anglický jazyk a literatúra. Podujatie sprevádzala živá hudba, súťaž o najlepšie jedlo, tombola a kvíz. Súčasťou programu boli prezentácie úspešných absolventiek katedry – Mgr. Michaely Kališovej a Mgr. Klaudie Paulikovej. Mgr. Michaela Kališová je absolventkou študijného programu Anglický jazyka a kultúra a v súčasnosti pracuje pre spoločnosť Allan Lloyds, ktorá sa zaoberá organizáciou odborných konferencií pre etablované inštitúcie ako aj začínajúce firmy, pričom kooperuje s približne 500 spoločnosťami v oblasti telekomunikácií, bankovníctva a informačných technológií. Mgr. Klaudia Pauliková je absolventkou študijného programu Anglický jazyk a literatúra a na katedre pôsobí ako doktorandka v prvom ročníku študijného programu Didaktika anglického jazyka a literatúry.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií vznikla v roku 1997 pod názvom Katedra cudzích jazykov. Jej úlohou bolo zabezpečiť prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne vzdelávania ako aj rozšíriť odborné vzdelávanie učiteľov elementárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu v oblasti cudzích jazykov.
V roku 2009 sa katedra premenovala na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií a rozšírila svoju oblasť vyučovania a výskumu o problematiku interkultúrnej komunikácie. Katedra získala akreditáciu na zabezpečovanie bakalárskych a magisterských programov: učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium), učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii ako aj neučiteľského programu anglický jazyk a kultúra. KLIŠ má taktiež práva zabezpečovať doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.10 Odborová didaktika. Za mimoriadny úspech katedry možno tiež považovať fakt, že Pedagogickej fakulte UKF v Nitre boli uznané práva realizovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 1.1.10 Odborová didaktika so zameraním na didaktiku anglického jazyka a literatúry.
 
IMG 0004
IMG 0007
IMG 0020
IMG 0026
IMG 0034
IMG 0035
IMG 0038
IMG 0040
IMG 0048
IMG 0056
IMG 0059
IMG 0073
IMG 0078
IMG 0082
IMG 0097
IMG 0106
IMG 0126
IMG 0135
IMG 0146
IMG 0150
IMG 9884
IMG 9886
IMG 9888
IMG 9894
IMG 9895
IMG 9896
IMG 9902
IMG 9905
IMG 9907
IMG 9910
IMG 9915
IMG 9930
IMG 9955
IMG 9968
IMG 9977
IMG 9984
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem