Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Aplikovanie projektu ERASMUS+ smerom k učiteľom v praxi

Dňa 18.10.2017 Mgr. Elena Kováčiková, PhD. z katedry KLIŠ, PF, UKF Nitra viedla v 5. ročníku na ZŠ Škultétyho v Nitre modelovú hodinu hudobnej výchovy v anglickom jazyku, v rámci ktorej aplikovala základné princípy metodiky CLIL.
Metodika CLIL podporuje osvojovanie vedomostí v nejazykovom predmete cez cudzí jazyk a predstavuje formu bilingválneho vzdelávania. Okrem pedagógov z PF UKF a ZŠ Škultétyho v Nitre sa hodiny a následnej diskusie zúčastnili aj zahraniční partneri zo základných škôl v Španielsku, Portugalsku a Turecku, ktorí spolupracujú na projekte Hands on CLIL v rámci programu Erasmus. Vyučovanie CLIL sa uskutočnilo v rámci diseminácie a výmeny skúseností získaných v projekte Erasmus+ (Transnational Exchange of Good CLIL Practice among European Educational Institutions), ktorý koordinovala PaedDr. Jana Luprichová, PhD..
Text: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

 

IMG 2777

IMG 2779

IMG 2789

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem